„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ModernHatch rozbudowa - instalacja technologii

Zakończono realizację innowacyjnego projektu we współpracy partnerskiej. Grupa Operacyjna ModernHatchEPI.eu wdrożyła innowację w zakresie wylęgu piskląt jednodniowych, zmierzającą do poprawy ich jakości i zwiększenia ich dobrostanu. Zostało to zrealizowane poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz inwestycje, na które pozyskano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku na kanale ModernHatch na YouTube: 
ModernHatch rozbudowa - instalacja technologii.