„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grupa ModerHatchEPI.eu pierwsza w Polsce wprowadziła nowatorską metodę produkcji piskląt

Logo.jpeg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn. Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej,
procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich"
w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W zakładzie firmy ModernHatch w Magnuszowicach, produkowane są pisklęta silniejsze i zdrowsze od piskląt produkowanych metodami tradycyjnymi. Wszystko dzięki zastosowanej innowacyjnej i pierwszej w Polsce technologii „troskliwego wylęgu”, która polega na dostępie piskląt do paszy i wody w dowolnym, optymalnym dla nich momencie w oddzielonej od niewylężonych jaj, oświetlonej komorze klujnikowej.

W Hotelu Arkas w Prószkowie koło Opola przedstawiono raport z badań naukowych przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na terenie zakładu spółki ModernHatch w Magnuszowicach. Inwestycje, badania, działania marketingowe i promocja innowacyjnej metody produkcji piskląt realizowane były w ramach projektu, na który pozyskano dofinansowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania M16 "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Do jego realizacji powołano Grupę Operacyjną ModernHatchEPI.eu, którą utworzyli: „ModernHatch” Sztuder&Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, „ModernHatch” Sztuder&Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tomasz Brdyś – Firma Skylark, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Magnuszowice „Wspólna Sprawa” w Magnuszowicach oraz właściciele ferm drobiu: Weronika Wocka, Artur Wocka, Henryk Baron, Rozwita Rink oraz Bogdan Drobina.

Podczas konferencji w Prószkowie, w której uczestniczyli przedstawiciele Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu oraz przedstawiciele Ferm reprodukcyjnych z południa Polski, dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kierownik Naukowy Projektu, zaprezentował wyniki badań prowadzonych po zastosowaniu innowacji w zakładzie produkcyjnym w Magnuszowicach.

W 2018 roku na terenie firmy ModernHatch zainstalowano sprzęt firm: Hatchtech i Viscon. W ramach inwestycji powstała jedna z największych i najnowocześniejsza wylęgarnia piskląt w Polsce. Firma ModernHatch w Magnuszowicach zdecydowała się na zainstalowanie innowacji technologicznej, Hatchcare, która dostarcza ptakom światło, paszę i świeżą wodę od momentu wylężenia się. Zainstalowana została również automatyka firmy Viscon, która jest kompatybilna z klujnikami Hatchcare oraz najnowszej generacji sprzęt firmy Viscon do szczepienia piskląt.

Badania naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wykazały, że technika lęgu ma istotny wpływ na dalszy wzrost i rozwój kurcząt. Pisklęta cechują się lepszym bilansem wodno-elektrolitowym i energetycznym oraz mniejszym poziomem stresu. - Wnioski końcowe są takie iż "troskliwy wylęg" ma korzystny wpływ na rozwój ptaków i osiągane przez nie efekty produkcyjne. Efekty "troskliwego wylęgu" widać najwyraźniej w 7 dniu kurcząt. Pisklęta są w stanie osiągnąć lepsze parametry produkcyjne i wyższe końcowe efekty tuczu przy zapewnieniu odpowiednich warunków na fermie – mówił w Prószkowie dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zastosowana innowacyjna technologia w ModernHatch (urządzenia typu Hatchcare) pozwoliły na wylęg piskląt bardziej zbliżony do naturalnego. Pisklęta po wykluciu mogą pobrać paszę i wodę oraz dowolnie poruszać się w koszu, co przyczynia się do ich większej zdrowotności.

Warto podkreślić, że realizacja projektu Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu oprócz realizacji inwestycji i badań naukowych zakładała także organizację konferencji w różnych regionach Polski na temat różnic w produkcji piskląt w technologii innowacyjnej oraz tradycyjnej, a także wymianę doświadczeń w zakresie hodowli drobiu. We wrześniu 2018 r. odbyły się cztery konferencje pod hasłem: „Wylęg piskląt z dostępem do światła, wody i paszy a potrzeby liderów branży mięsnej.”

Podczas konferencji w Prószkowie koło Opola, podsumowującej działania Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat szczepień i ich znaczenia w uzyskaniu optymalnych efektów produkcyjnych. Temat omówił dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Natomiast o nowym programie szczepień i certyfikatach mówiła Ewelina Pustelnik z ModernHatch. Temat europejskiego i polskiego rynku drobiarskiego zaprezentował Dariusz Kulik - Aviagen Polska, rezultaty produkcyjne stad rodzicielskich TOP 25 przedstawił Piotr Turoń z Aviagen Polska, parametry zootechniczne stad reprodukcyjnych przybliżył Kornel Zyla z ModernHatch, a na temat oczekiwań współczesnego producenta brojlerów mówił Sebastian Janiszewski z ModernHatch. Konferencję w Prószkowie moderował Marcin Baranowski – Kierownik Projektu Grupy Operacyjnej.

Zrealizowany projekt Grupy ModernHatchEPI.eu jest odpowiedzią na nowe trendy w produkcji drobiarskiej i oczekiwania konsumentów. Z poszczególnymi etapami realizacji innowacyjnego projektu można zapoznać się na stronie internetowej: www.modernhatchepi.eu. Na stronie jest także opublikowany końcowy raport z badań przeprowadzonych w zakładzie w Magnuszowicach przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W czasie konferencji w Prószkowie ogłoszono wyniki rankingu ModernHatch – Reprodukcyjna Ferma Roku 2019:

I miejsce - Henryk Baron, nagrodę odebrali Henryk Baron i zięć Mateusz Fronia - kierownik fermy.

II miejsce - Walter Zyla - nagrodę odebrał syn, Michael Zyla - kierownik fermy.

III miejsce - Bogdan i Michał Cholewiccy - nagrodę odebrał Michał Cholewicki.