„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozpoczynają się badania naukowe związane z realizacją projektu Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu

Logo.jpeg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn. Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej,
procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich"
w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozpoczynają badania naukowe na terenie zakładu spółki ModernHatch w Magnuszowicach. Grupa Operacyjna ModernHatchEPI.eu, wdraża innowację w zakresie wylęgu piskląt jednodniowych, zmierzającą do poprawy ich jakości, zmniejszenia śmiertelności i zwiększenia ich dobrostanu. Zakres badań naukowych realizowanych w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich” w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, przybliża Kierownik Naukowy Projektu - dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Projekt Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu dofinansowany jest z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania M16 "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Film na kanale YouTube ModernHatch