„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania Grupy Operacyjnej

W siedzibie spółki ModernHatch w Magnuszowicach zorganizowano II Posiedzenie Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu, która wdraża innowację w zakresie wylęgu piskląt jednodniowych, zmierzającą do poprawy ich jakości, zmniejszenia śmiertelności i zwiększenia ich dobrostanu. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Kierownik Naukowego Projektu - dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr Kamila Bobrek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kierownik Projektu - Marcin Baranowski -spółka ModernHatch, Tomasz Brdyś oraz Andrzej Kucab – firma Skylark oraz właściciele ferm drobiu. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania Grupy Operacyjnej oraz przedstawiono dokładny plan zadań związany z badaniami naukowymi, które rozpoczną się 21.01.2019 r. i zostaną przeprowadzone przez  naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W grudniu 2018 r. zakończono rozbudowę zakładu wylęgowego, który został wyposażony w najnowocześniejszą i najbardziej innowacyjną technologię wylęgu piskląt.    

Zadania realizowane w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich” w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, dofinansowanie są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania M16 "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.