„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje na temat realizowanej operacji przedłożone Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa

Logo.jpeg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn. Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej,
procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich"
w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEJ OPERACJI

1. Tytuł operacji:
Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z wylęgiem piskląt.

2.Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji.
Wylęg piskląt, szczęśliwe pisklęta, wylęg piskląt z dostępem do światła, wody i paszy, kurczaki bez antybiotyków, Rezolucja PE z 25 X 2018r..

3. Okres realizacji operacji.
15.05.2018 – 14.05.2019

4. Źródła finansowania operacji.
Środki własne, bankowy kredyt inwestycyjny, pomoc unijna.

5. Całkowity budżet operacji.
26 232 388,00 PLN

6. Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm. ); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji.
- PL 524 opolski,
- PL 523 nyski,
- PL 514 miasto Wrocław.

7. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów.
Celem operacji jest wykreowanie produktu o nazwie „pisklę niemodlińskie” charakteryzującego się lężeniem w warunkach podwyższonego dobrostanu w porównaniu z tradycyjnym systemem lężenia, mniejszym poziomem stresu oraz uzyskiwaniem w okresie odchowu na fermach tuczowych korzystniejszych parametrów produkcyjnych wyrażających się wyższymi przyrostami masy ciała, niższym wykorzystaniem paszy oraz wyższą odpornością na choroby i związanym z tym mniejszym zużyciem antybiotyków. Pisklęta klute w innowacyjnej „technologii troskliwego wylęgu” (Hatch-care) są zdrowsze niż pisklęta klute w klasycznej technologii.
Dzieje się tak gdyż:
- pisklęta mają od razu dostęp do paszy i wody pobierane w dogodnym dla nich czasie,
- wczesne pobranie paszy wspomaga wchłanianie treści woreczka żółtkowego w którym znajdują się substancje odżywcze i przeciwciała decydujące o odporności piskląt,
- wczesne pobranie paszy stymuluje układ pokarmowy do rozwoju,
- wczesne pobranie wody i paszy zapobiega odwodnieniu i uszkodzeniom przewodu pokarmowego przez wydzielający się kwas w żołądku,
- pisklęta znajdują się w osobnej oświetlonej komorze w której mogą się poruszać, nawiązywać kontakty socjalne, jeść i pić,
- mniejszy poziom stresu związany z lepszymi warunkami umożliwia optymalny rozwój układu odpornościowego, hormony stresu (kortykosterydy) wpływają negatywnie na narządy limfatyczne (śledziona, bursa Fabrycjusza, grasica),
- sprawniejszy układ immunologiczny w naturalny sposób zwalcza zakażenia, co bezpośrednio przekłada się na brak konieczności stosowania antybiotyków w pierwszych dniach tuczu, a przy zachowaniu właściwych warunków środowiskowych na fermie umożliwia odchów bez stosowania antybiotyków.
Działania są zbieżne z rezolucją Parlamentu Europejskiego z 25 października 2018 roku.

8. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata.
Niższy koszt produkcji kilograma mięsa brojlera. Zmniejszenie lub eliminacja potrzeby zastosowania antybiotyku w hodowli brojlera. Dobrostan i szczęśliwe pisklę. Zwiększona jakość mięsa.

9. Adres strony internetowej dotyczącej operacji.
www.modernhatchepi.eu

 

                                                                                             Marcin Baranowski

Kierownik Projektu

            w ramach działania Współpraca

                                                                   objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

                                                                                              na lata 2014-2020

Plik do pobrania: DOCXInformacja od GO 18.12.2018.docx (253,30KB)

HT-BNF-024.jpeg

HT-BNF-009.jpeg

HT-BNF-015.jpeg

HT-BNF-018.jpeg