„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pisklę wylężone w technologii Hatchcare - będzie zdrowsze i odporniejsze na choroby

Logo_EU.jpegprow.jpeg

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn. Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej,
procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich"
w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W Terminal Hotel we Wrocławiu spotkali się liderzy branży drobiarskiej w ramach cyklu konferencji organizowanych w Polsce pt. „Wylęg PISKLĄT z dostępem do ŚWIATŁA, WODY i PASZY a potrzeby liderów branży mięsnej”. W dniu 14 września 2018 r. w konferencji udział wzięli tym razem hodowcy brojlera i specjaliści z terenów województw: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Podobnie jak podczas konferencji naukowych w Wolborzu i Kielcach, prof. Andrzej Gaweł z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wyjaśnił uczestnikom konferencji w jaki sposób poprawa dobrostanu klujących się piskląt, może wpływać na zdrowie i produkcyjność kurcząt rzeźnych. Przypomnijmy, że powołana Grupa Operacyjna ModernHatchEPI.eu, ma za zadanie wdrożyć innowację w zakresie wylęgu piskląt jednodniowych, zmierzającą do poprawy ich jakości, zmniejszenia śmiertelności i zwiększenia ich dobrostanu. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację przedsięwzięć obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz inwestycje, na które pozyskano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania M16 "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Projekt Grupy Operacyjnej zakłada również wymianę doświadczeń wśród producentów i hodowców w zakresie produkcji piskląt oraz omówieniu różnic technologii innowacyjnej oraz tradycyjnej. Kornel Zyla z Modernhatch sp. z o.o. sp.k. omówił szczegółowo, na czym polega produkcja piskląt w technologii „Hatchcare” z dostępem do światła, wody i paszy oraz jakich efektów - także finansowych - mogą spodziewać się hodowcy brojlera przy zakupie piskląt z „troskliwego wylęgu”.

Jacek Piotrowski z firmy Farmio S.A omówił m.in., trendy w produkcji drobiu na rynkach światowych oraz szanse i perspektywy w branży. Podkreślił, że rynek Unii Europejskiej, zmuszony jest do poszukiwania tzw. konceptów, np. produkcja jaj z ferm, gdzie stosuje się tylko pasze wolne od GMO lub produkcja mięsa drobiowego z ferm, gdzie ogranicza się stosowanie antybiotyków. W produkcji drobiarskiej priorytetami stają się coraz bardziej, dbałość o dobrostan, środowisko i zdrowe odżywianie – podkreślał Jacek Piotrowski.

Podczas konferencji we Wrocławiu głos zabrał także Ireneusz Drozdowski – broker krajowy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Przypomnijmy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w 2017 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca”. Pomoc przyznano 17 beneficjentom, wśród których jest Grupa ModernHatchEPI.eu. Projekt pod nazwą: "Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach” uplasował się na wysokim drugim miejscu w rankingu. Dofinansowanie przyznawane jest na wsparcie funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizację przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.