„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierwsza z cyklu konferencji dla hodowców drobiu i specjalistów branży drobiarskiej

Logo_EU.jpeg                                                                                                                 prow.jpeg  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn. Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej,
procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich"
w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Grupa Operacyjna ModernHatchEPI.eu, realizująca projekt, na który pozyskano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania M16 "Współpraca", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zorganizowała w dniu 06 września 2018 r. w Kompleksie Gastronomiczno - Hotelarskim "Górski" w miejscowości Wolbórz k. Piotrkowa Trybunalskiego, pierwszą z zaplanowanych w różnych częściach kraju konferencji pt. "Wylęg PISKLĄT z dostępem do ŚWIATŁA, WODY i PASZY a potrzeby liderów branży mięsnej". Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali producenci i specjaliści z branży drobiarskiej z terenów województw: łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko - pomorskiego. Uczestników konferencji powitał i spotkanie moderował Marcin Baranowski – Kierownik Projektu. "Czy poprawa dobrostanu klujących się piskląt, może wpływać na zdrowie i produkcyjność kurcząt rzeźnych?" - to temat, który omówił podczas konferencji profesor Andrzej Gaweł z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W ramach projektu Grupy Operacyjnej naukowcy z tej uczelni przeprowadzą badania na terenie zakładu firmy ModernHatch Sztuder&Wocka sp. z o.o. sp. k. w Magnuszowicach. Kierownik Naukowy Projektu mówił o zapotrzebowaniu mięsa drobiowego w kontekście przyszłego problemu wyżywienia ogromnej populacji oraz przytaczał wyniki badań, które od dawna potwierdzają słuszność wczesnego pojenia i karmienia piskląt. Klujniki nowej generacji (tzw. Hatchcare)  umożliwią wczesną aktywację układu odpornościowego, pokarmowego oraz mięśniowego. Dzięki zastosowanej innowacji technologicznej w ModernHatch Sztuder&Wocka sp. z o.o. sp. k; produkowane będą pisklęta silniejsze i zdrowsze od piskląt wykluwanych metodami tradycyjnymi. Dzięki temu, na fermy dostarczone będą pisklęta bardziej odporne na choróby, co oznacza możliwość znacznej redukcji antybiotyków. Kornel Zyla, który zaangażowany jest w rozbudowę zakładu wylęgowego oraz wdrożenie nowej technologii szczegółowo omówił techniczne i praktyczne różnice między tradycyjną a innowacyjną techniką wylęgu piskląt oraz przedstawił jakich profitów finansowych mogą spodziewać się hodowcy brojlera z produkcji piskląt wylężonych w technologii troskliwego wylęgu. Ostatni prelegenci, przedstawiciele firmy Animex Foods: Adam Kisiel, Piotr Krajewski i Łukasz Nowicki, omówili temat: "Potrzeby, szanse, zagrożenia branży drobiarskiej - nowe możliwości dla hodowców drobiu". Organizowane przez Grupę Operacyjną ModernHatchEPI.eu konferencje stanowią znakomitą okazję do wymiany doświadczeń wśród producentów w zakresie nowych technologii oraz trendów na rynku branży mięsnej.