„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konferencje naukowe na temat innowacji w produkcji piskląt

Organizację trzech konferencji naukowych we wrześniu bieżącego roku planuje Grupa Operacyjna ModernHatchEPI.eu, realizująca projekt obejmujący badania naukowe, prace rozwojowe oraz inwestycje, na który pozyskano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania M16 "Współpraca", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Konferencje odbędą się pod hasłem: Wylęg piskląt z dostępem do światła, wody i paszy a potrzeby liderów branży mięsnej.

Więcej informacji - gdzie, kiedy oraz zgłoszenia - udostępnimy wkrótce na stronie internetowej grupy operacyjnej - www.modernhatchepi.eu

Celem Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie wylęgu piskląt – brojlerów, zmierzającej do poprawy ich jakości, zmniejszenia śmiertelności i zwiększenia ich dobrostanu. Oprócz realizacji inwestycji i badań naukowych, projekt zakłada m.in. organizację konferencji na temat różnic w produkcji piskląt w technologii innowacyjnej oraz tradycyjnej, a także wymianę doświadczeń w zakresie hodowli drobiu.


ROLLUP_3.jpeg