„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekty EPI w Polsce

Lista projektów realizowanych w Polsce dofinansowanych przez ARiMR:

          Zadania spoza województwa mazowieckiego:

 1. Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Innowacja w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej.          
 2. "ModernHatch" Sztuder & Wocka Sp. z o.o. Sp. K. - Wzrost konkurencyjnośći na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach.        
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Lechpol" - Soja konwencjonalna w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim -innowacyjne rozwiązania w uprawie ochronie i skarmianiu w gospodarstwach rolnych.
 4. osoba fizyczna - Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z uprawą róż w gospodarstwie ogrodniczym w Boguchwale.
 5. osoba fizyczna - Podniesienie rentowności hodowli bydła mlecznego poprzez opracowanie i wdrożenie nowej technologii zagospodarowania mleka bezpośrednio po udoju oraz znacznie udoskonalonej technologii produkcji serów twardych i zagęszczania serwatki, do koncentratu o zawartości min 50% s.m. przez zastosowaniu prototypu urządzenia do produkcji sera i prototypu wyparki do serwatki.
 6. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny - Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy.      
 7. Okechamp Spółka Akcyjna - Współpraca w obszarze zwiększenia wydajności zbiorów poprzez opracowanie urządzeń do mechanizacji zbioru ręcznego pieczarek.
 8. Original Food Sp. z o. o. - Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym system nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny.            
 9. Krajowa Agencja Informacyjna "Info" Sp. z . o. o. - Innowacyjna metoda skrócenia łańcucha dostaw ,,Z gruntu Polska''.       
 10. Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" - Polska Wysokogatunkowa Ekologiczna Wołowina
 11. EIG FINANCE Spółka z o. o. - Opracowanie udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości żywieniowej, a także niekonwencjonalnego procesu obróbki termicznej materiałów żywnościowych.          
 12. osoba fizyczna - Współpraca w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego poprzez zastosowanie wysoko-jakościowej paszy objętościowej otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu jako alternatywy dochód i pasza objętościowa w gospodarstwach rolnych.
 13. Bioorganic Technologies Spółka z o. o. - Propagowanie rolnictwa ekologicznego poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej biomasy algowej.
 14. Ferma drobiu "Trzy koguty" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Opracowanie i wdrożenie innowacji opartej na zgłoszeniu patentowym dotyczącej udoskonalenia procesu produkcji jaj kurzych.
 15. OLEUM-BEST Sp. z o.o. - Opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie technologii uprawy i przetwarzania rzepaku na olej o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych.


          Zadania z województwa mazowieckiego:

 1. MCMS Warka Sp. z o.o. - Innowacyjne technologie, urządzenia i systemy zapewniające kompleksową ochronę antyprzymrozkową w uprawach w uprawach sadowniczych, ogrodniczych oraz systemu p.poż w lasach.  
 2. osoba fizyczna - Nowe metody biotechnologii rozrodu bydła w celu osiągnięcia postępu hodowlanego i zwiększenia mleczności krów - Stworzenie innowacyjnego banku zarodków bydlęcych


Strona internetowa Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich:

http://sir.cdr.gov.pl/