„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerzy projektu

Grupę Operacyjną ModernHatchEPI.eu, w ramach innowacyjnego projektu badawczo – rozwojowego tworzą:

  1. „ModernHatch” Sztuder & Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Magnuszowicach 53A, 49-156 Gracze, wpisana przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000568327, posiadająca nr NIP: 9910501643, reprezentowana przez Paulinę Wocka-Zyla – prokurenta samoistnego,
  2. „ModernHatch” Sztuder & Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,z siedzibą w Magnuszowicach 53A, 49-156 Gracze, wpisana przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000359438, posiadająca nr NIP: 9910467923, reprezentowana przez Marcina Baranowskiego – prokurenta samoistnego,
  3. SKAYLARK Tomasz Brdyś – firma doradcza, nr NIP: 1132570120, REGON: 365125457,
  4. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. C.K. Norwida 25, NIP 896-000-53-54, REGON 000001867, reprezentowany przez: prof. dr hab. Tadeusza Trziszkę - Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  5. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Magnuszowice „Wspólna Sprawa” w Magnuszowicach, nr KRS 0000281202, reprezentowane przez  Witolda Sarnickiego – prezesa zarządu oraz Marię Wachowską – wiceprezesa zarządu,

Właściciele ferm drobiu:

  1. Weronika Wocka - Boguszyce
  2. Artur Wocka - Boguszyce
  3. Henryk Baron - Boguszyce
  4. Rozwita Rink - Opole
  5. Bogdan Drobina - Miodary

_1180018.jpeg