„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Misja i cel

Celem Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie wylęgu piskląt – brojlerów, zmierzającej do poprawy ich jakości, zmniejszenia śmiertelności i zwiększenia ich dobrostanu, co zostanie zrealizowane poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz inwestycje, na które pozyskano dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania M16 "Współpraca", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Projekt Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu jest odpowiedzią na nowe trendy w produkcji drobiarskiej i oczekiwania konsumentów. Jednym z kierunków produkcji kurczaków i mięsa jest ograniczanie stosowania antybiotyków. W zakładzie firmy ModernHatch w Magnuszowicach, produkowane będą pisklęta silniejsze i zdrowsze od piskląt produkowanych metodami tradycyjnymi. Wyższa zdrowotność skutkuje ograniczeniem konieczności stosowania antybiotyków, które są stosunkowo drogie oraz pozwala na lepsze wykorzystanie paszy przez prawidłowo funkcjonujący przewód pokarmowy piskląt .

Założeniem projektu jest stworzenie produktu o nazwie „pisklę niemodlińskie”, które ze względu na zastosowaną innowacyjną technologię lęgu cechować się będzie lepszą zdrowotnością i osiąganymi efektami produkcyjnymi. Technologia „troskliwego wylęgu” polegać będzie na dostępie piskląt do paszy i wody w dowolnym, optymalnym dla nich momencie w oddzielonej od niewylężonych jaj, oświetlonej komorze klujnikowej.

Realizacja projektu Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu, dofinansowanego z funduszy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oprócz realizacji inwestycji i badań naukowych, zakłada również organizację konferencji na temat różnic w produkcji piskląt w technologii innowacyjnej oraz tradycyjnej, a także wymianę doświadczeń w zakresie hodowli drobiu.ModernHatch - rozbudowa firmy