„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Skąd pozyskano dofinansowanie na realizację projektu badawczo – rozwojowego?
Grupa Operacyjna ModernHatchEPI.eu na realizację projektu pozyskała dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W terminie 30 czerwca - 31 lipca 2017 r. przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Projekt pod nazwą: "Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach" spośród 17 beneficjentów uplasował się na wysokim drugim miejscu. Grupa Operacyjna ModernHatchEPI.eu zdobyła najwyższą kwotę dofinansowania na realizację projektu badawczo - rozwojowego.
Jakie efekty ma przynieść realizacja projektu Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu?
Realizacja projektu - poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii - ma na celu poprawę zdrowotności i zwiększenie dobrostanu piskląt.
Na czym polegać będą badania naukowe?
Badania naukowe dotyczyć będą porównania aspektów zdrowotnych oraz produkcyjnych piskląt lężonych metodą tradycyjną oraz technologią innowacyjną – tzw. "troskliwego wylęgu". Badania zostaną przeprowadzone na jajach wylęgowych stad reprodukcyjnych brojlerów kurzych pochodzących z wielkotowarowej produkcji. Partia jaj pochodzących od tego samego stada zostanie podzielona losowo na dwie równe części z których jedna będzie lężona metodą tradycyjną w klasycznych inkubatorach, a druga metodą innowacyjną w inkubatorach nowszej technologii. Przeprowadzona zostanie m.in. ocena wpływu warunków lęgu na jakość wylężonych piskląt, poziomu stresu w trakcie wylęgu, gospodarki wodnej piskląt, a także wpływ probiotyków na zdrowotność i produkcyjność kurcząt.
Jakie są główne założenia projektu?
Główne założenia projektu to wdrożenie innowacji w zakresie wylęgu piskląt jednodniowych Zostanie to zrealizowane zostanie poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz inwestycje.
Jaki jest skład Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu?
Grupę Operacyjną ModernHatchEPI.eu tworzą: „ModernHatch” Sztuder & Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, „ModernHatch” Sztuder & Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, SKAYLARK Tomasz Brdyś – firma doradcza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Magnuszowice „Wspólna Sprawa” w Magnuszowicach oraz właściciele ferm drobiu, Weronika Wocka, Artur Wocka, Henryk Baron, Rozwita Rink oraz Bogdan Drobina.