„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kontakt

Kierownik Naukowy Projektu

Gaweł.jpeg

dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

Profesor chorób drobiu, wieloletni pracownik Zakładu Chorób Ptaków. Zarówno praca doktorska jak i habilitacyjna dotyczyła zagadnień kokcydiozy drobiu. Swoją wiedzę z zakresu chorób drobiu, a także technik biologii molekularnej poszerzał na licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, Norwegii, Niemczech, Szwajcarii i na Węgrzech. Członek World Veterinary Poultry Association i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Współorganizator wielu konferencji PTNW. Współautor podręcznika akademickiego Choroby drobiu pod redakcją profesora M. Mazurkiewicza. Zainteresowania naukowe koncentrują się na chorobach pasożytniczych drobiu oraz zagadnieniach immunoprofilaktyki i leczenia chorób drobiu.

mail:
tel.: 601 703 572
 

 

Kierownik Projektu

Marcin.jpeg

Marcin Baranowski – Prokurent w ModernHatch Sztuder & Wocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu po kierunku Zarządzanie i Marketing. Karierę zawodową rozpoczął w wytwórni Pasz w Grodkowie zajmując między innymi stanowiska przedstawiciela handlowego, dyrektora sprzedaży oraz dyrektora zarządzającego. Przez wiele lat pracował w Grupie Animex będąc odpowiedzialnym za sprzedaż zakładów w Grodkowie i Zamościu. Z Modernhatch związany od początku, aktualnie pełni funkcję prokurenta spółki.

mail: marcin.baranowski@modernhatch.pl
tel.: 602 433 032