„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejskie partnerstwo EIP AGRI

epi.png

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) powstało w 2012r. Związane jest ono z realizacją strategii Unii Europejskiej Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego. Badania i innowacje, są jednym z pięciu głównych celów tej strategii, która promuje nowe interaktywne podejście do wspierania innowacji: europejskie partnerstwa innowacji.

W ramach EIP-AGRI rolnicy, doradcy, naukowcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z rolnictwem, organizacje pozarządowe i inne podmioty współpracują ze sobą jako partnerzy innowacji w rolnictwie i leśnictwie. Razem tworzą oni ogólnounijną sieć EIP. Siecią EIP-AGRI kieruje Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich), którą wspiera punkt obsługi EIP-AGRI:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/service-point-eip-agri-network

Europejskie partnerstwo innowacyjne w dziedzinie rolnictwa działa na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, aby sektory te mogły osiągać więcej przy mniejszym zużyciu zasobów. EIP-AGRI wnosi wkład w zapewnianie stabilnych dostaw żywności, paszy i biomateriałów, chroniąc podstawowe surowce naturalne, na których opierają się rolnictwo i leśnictwo.

Więcej informacji o EIP-AGRI:

https://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/eip-agriculture_pl

Przykład realizacji projektu w ramach EIP - AGRI w Niemczech:

https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/themen/eip-agri/