„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Badania naukowe

Opis projektu badawczego realizowanego w ramach PROW Współpraca na lata 2014-2020 dotyczący wdrożenia innowacyjności związanej z wylęgiem "piskląt niemodlińskich" przez zespół naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Gawła, prof.nadzw. 

Polska jest liderem w produkcji mięsa drobiowego w Europie. Ptaki utrzymywane w systemie wielkotowarowym, w którym w obiekcie znajduje się w przypadku kurcząt brojlerów 30-50 tys. ptaków, muszą cechować się doskonałym zdrowiem, gdyż w przypadku zachorowania, choroba szybko rozprzestrzenia się. Tylko właściwe warunki w obiektach, dobra bioasekuracja i wysoka jakość lężonych piskląt umożliwiają uzyskanie optymalnej masy ciała oraz utrzymania zdrowia. Tradycyjnie kurczęta lężone są w ciemności bez dostępu do paszy i wody, które otrzymują dopiero na fermie. W procesie klucia odstęp pomiędzy pierwszymi i ostatnimi wylężonymi pisklętami może wynosić 24-36 godzin, a do tego czasu pisklęta czekają w koszach wylęgowych, w ciemnym klujniku w temperaturze ponad 36 stopni Celsjusza – optymalnej dla wylęgu. Proces sztucznego wylęgu różni się od naturalnego, gdzie pisklęta w krótkim czasie po wykluciu mogą poznawać środowisko, mogą napić się i pobrać paszę. Wylężone naturalnie pisklęta nie wykazują problemów technologicznych oraz sporadycznie zdarzają się zakażenia około lęgowe prowadzące do zapalenia pępka i woreczka żółtkowego. O czasie pierwszego posiłku decyduje pisklę, które naturalnie poznaje środowisko i uczy się od innych ptaków zachowań. Tymczasem pisklęta lężone w klujnikach są bardziej zestresowane brakiem paszy i wody, ciemnością i utrudnionym poruszaniem między skorupami i niewyklutymi jeszcze z jaj pisklętami. Przebywanie w zbyt wysokiej temperaturze powoduje odwodnienie, utrudnianie wchłaniania substancji odżywczych z woreczka żółtkowego i obniżenie odporności.

Założeniem projektu jest stworzenie produktu o nazwie „pisklę niemodlińskie”, które ze względu na zastosowaną innowacyjną technologię lęgu cechować się będzie lepszą zdrowotnością i osiąganymi efektami produkcyjnymi.

Podzielenie koszy klujnikowych na dwa poziomy – górnego z jajami i dolnego z pisklętami, gdzie będzie dostęp do wody i paszy sprawia, że wylęg będzie bardziej zbliżony do naturalnego. Pisklęta w dowolnym czasie będą mogły pobrać paszę i wodę oraz dowolnie poruszać się w koszu, co znacznie zredukuje stres. Wcześniejsze spożycie posiłku uaktywni przewód pokarmowy, który będzie się lepiej rozwijał, a pobrane z woreczka żółtkowego przeciwciała sprawią, że układ immunologiczny ptaków będzie sprawniej funkcjonował. Ptaki będą więc kluć się w bardzo dobrych warunkach, zapewniających komfort i wysoki poziom dobrostanu. Dodatkowo, aby poprawić zdrowotność kurcząt, przeprowadzone zostaną badania nad wczesnym podaniem probiotykow do jaja. Podanie zasiedlających przewód pokarmowy „korzystnych bakterii” spowoduje, iż ptaki już od momentu wyklucia będą mniej narażone na zasiedlenie przez bakterie środowiskowe, w tym bakterie chorobotwórcze tj. Salmonella czy Campylobacter. Bakterie te powodują zakażenia ludzi skutkujące zatruciami i biegunkami, które u osób z osłabioną odpornością mogą kończyć się hospitalizacją, a w rzadkich przypadkach nawet śmiercią. Wczesne podanie bakterii o działaniu prozdrowotnym zmniejszy ryzyko nosicielstwa chorobotwórczych bakterii przez ptaki.

Wylężone tą innowacyjną technologią „pisklę niemodlińskie” cechować się będzie wyższą masą ciała, większą odpornością na choroby i stres co w konsekwencji pozwoli producentom kurcząt rzeźnych na spełnienie oczekiwań konsumentów polegających na ograniczeniu stosowania dodatków chemicznych w produkcji żywności.