„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na dofinansowanie innowacyjnego projektu badawczego - rozwojowego podpisania

Logo_EU.jpeg                                                                                                                 prow.jpeg  

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn. Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej,
procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich"
w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Grupa Operacyjna ModernHatchEPI.eu, którą tworzą przedsiębiorcy, naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, hodowcy drobiu oraz Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Magnuszowice „Wspólna Sprawa” w Magnuszowicach, pozyskała dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o na realizację innowacyjnego projektu obejmującego badania naukowe, prace rozwojowe oraz inwestycje. W dniu 17 maja 2018 r. w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na podpisaniu umowy dotacji dla projektu Grupy Operacyjnej ModernHatchEPI.eu byli: Rajmund Wocka z ModernHatch, reprezentujący pozostałych członków Grupy Operacyjnej oraz Tomasz Brdyś z firmy doradczej Skylark. Projekt pod nazwą: "Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i marketingowej związanej z wylęgiem "Piskląt niemodlińskich" w zakładzie wylęgowym w Magnuszowicach" spośród 17 beneficjentów uplasował się na wysokim drugim miejscu. Grupa Operacyjna ModernHatchEPI.eu zdobyła najwyższą kwotę dofinansowania na realizację projektu badawczo - rozwojowego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w terminie 30 czerwca - 31 lipca 2017 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dofinansowanie przyznawane jest na wsparcie funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizację przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Przypomnijmy, że Grupę Operacyjną ModernHatchEPI.eu, w ramach innowacyjnego projektu badawczo – rozwojowego tworzą: „ModernHatch” Sztuder & Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, „ModernHatch” Sztuder & Wocka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tomasz Brdyś – Firma Skylark, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Magnuszowice „Wspólna Sprawa” w Magnuszowicach oraz właściciele ferm drobiu, Weronika Wocka, Artur Wocka, Henryk Baron, Rozwita Rink oraz Bogdan Drobina. Projekt realizowany w Magnuszowicach ma za zadnie wdrożyć innowację w zakresie wylęgu piskląt jednodniowych, zmierzającą do poprawy ich jakości, zmniejszenia śmiertelności i zwiększenia ich dobrostanu.